Cánh đồng Húng Quế - Tinh Dầu Hà Na

Cánh đồng húng quế của Tinh dầu Hà Na  tại Hà Nam. Hàng năm cung cấp cho thị trường hàng 10 tấn tinh dầu cho các công ty xuất khẩu, mỹ phẩm, dược phẩm tại Việt Nam.
  • * Bắt buộc