Cánh đồng Húng Quế - Tinh Dầu Hà Na

2011 - ngày rời chân khỏi trường đại học, Hà Na trở về quê hương bước tiếp nghề nấu tinh dầu của ông cha, cây húng quế - loại cây tiền đề cho thương hiệu Hà Na sau này!
  • * Bắt buộc