Vườn Bạc Hà

Bạc hà và húng lủi thường được mọi người xem là một nhưng thật sự thì chúng hoàn toàn khác nhau. Đây là vườn bạc hà bên tinh dầu Hà Na trồng trọt để chiết tinh dầu!